Preparate pentru reparații comune


Intrebari Frecvente Prin ce documente este definita o asociatie de proprietari? Asociatia de proprietari este definita prin actul de infiintare hotarare judecatoreasca si cod de identificare fiscala. Proprietate comună — toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; Cine poate face parte din asociatia de proprietari?

Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu. Cine nu este membru al asociatiei de proprietari poate participa la adunarea generala a proprietarilor? Proprietarul care nu este membru al asociației de proprietari, conform voinţei sale, poate participa la şedinţele adunării generale a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari ca observator, pentru a se informa, fără să aibă dreptul la vot şi opinie şi fără să perturbe sau să deranjeze desfăşurarea activității.

Proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari au aceleasi obligatii fata de asociatia de proprietari ca si proprietarii care sunt membri ai Preparate pentru reparații comune de proprietari?

  • În situația în care există cel puțin trei proprietăți individuale reprezentate de locuințe sau spații cu altă destinație, acestea formează un condominiu.
  • Reglementări privind asociațiile de proprietari
  • Text actualizat la data de

Hotărârile adunării generale a proprietarilor membrii ai asociației de proprietari precum şi orice alte reguli, regulamente sau decizii cu privire la proprietatea comună sunt obligatorii și pentru proprietarii din aceeaşi clădire care nu au dorit să fie membri ai asociaţiei de proprietari.

Chiriasii fac parte din asociatia de proprietari? Ce drepturi au acestia in asociatia de proprietari? Conform legii, asociatia de proprietari reprezinta interesele proprietarilor, nu si ale chiriasilor Preparate pentru reparații comune sunt in raporturi juridice si contractuale cu proprietarii. Chiriasii cicloferon pentru dureri articulare fi mandatati de catre proprietar pentru a participa si vota in numele acestuia in adunarile generale ale proprietarilor numai daca proprietarul respectiv Preparate pentru reparații comune membru al asociatiei de proprietari conform documentului numit acord de asociere.

Cine poate convoca adunarea generala a proprietarilor? Cum se pot lua hotarari in adunarea generala a proprietarilor? În Adunarea Generală convocată sau reconvocată, hotărârile se iau prin votul majorităţii proprietarilor, membri ai Preparate pentru reparații comune prin acordul de asociere realizat cu fiecare proprietar prezenţi în acel moment la respectiva adunare Generală, personal sau prin reprezentant legal sau prin alte mijloace prevăzute de lege sau de hotărârile anterioare ale asociaţiei.

Prin majoritatea proprietarilor, indiferent de situaţie, se înţelege jumătate plus unu din numărul proprietarilor membrii ai asociaţiei de proprietari.

Preparate pentru reparații comune poliartroza ce este

În situaţia adunărilor generale, ordinare sau extraordinare, numărul proprietarilor înseamnă numărul proprietarilor prezenţi iar alte situaţii numărul proprietarilor înseamnă numarul total al proprietarilor membrii ai asociaţiei de proprietari. Ce putere are administratorul intr-o asociatie de proprietari? Administratorul asociatiei de proprietari este angajat de catre comitetul executiv al asociatiei mandat de catre adunarea generalain vederea prestarii serviciilor de administrare, de gestionare a bunurilor materiale si a fondurilor banesti.

Administratorul nu are puterea sa ia hotarari si decizii personale cu privire la reguli si regulamente de ordin interior ale asociatiei de proprietari. Cine are obligatia angajarii si demiterii administratorului si ce se intampla daca acesta este sustinut de anumite persoane?

Angajarea personalului necesar asociaţiei de proprietari se face de către comitetul executiv, reprezentat de preşedinte, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

Intrebari Frecvente

Cine poate ocupa functia de presedinte al unei asociatii de proprietari? Funcţia de preşedinte al unei asociaţii de proprietari poate fi ocupată, prin votul majorității proprietarilor de către o singură persoană, proprietar, membru al asociației de proprietari. În drept, funcţia Preparate pentru reparații comune preşedinte poate fi supusă remunerației fie printr-un contract de mandat.

In fata cui isi poate da demisia presedintele asociatiei de proprietari? Preşedintele unei asociaţii de proprietari îşi poate da demisia în faţa adunării generale a proprietarilor sau o prezintă, în scris, în faţa comitetului executiv.

Preparate pentru reparații comune situaţia în care preşedintele îşi prezintă demisia în faţa comitetului executiv, membrii comitetului executiv au obligaţia să convoace o adunare generală extraordinară pentru alegerea noului preşedinte. Până atunci atribuțiile preşedintelui se preiau de către o persoana desemnată de comitetul executiv, prin decizie scrisă, din rândul membrilor săi cu titlul de preşedinte interimar.

Preparate pentru reparații comune durerea în coate a mâinilor cauzează

Ce obligatie are cenzorul cu privire la adunarea generala a proprietarilor? Cenzorul sau comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are obligaţia de a verifica legalitatea hotărârilor luate în adunarea generală a membrilor asociaţiei şi de a întocmi şi de a prezenta adunării generale a membrilor asociaţiei, cel puţin o dată pe an, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri.

Care sunt registrele financiar-contabile obligatorii intr-o asociatie de proprietari? Într-o asociaţie de proprietari registrele financiar-contabile obligatorii sunt următoarele: registrul inventar, registrul pentru evidenţa Preparate pentru reparații comune de reparaţii, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

Ce trebuie sa cuprinda o lista de plata intr-o asociatie de proprietari?

Cum se repartizeaza cheltuielile Preparate pentru reparații comune asociatie de proprietari? Cheltuielile asociaţiei de proprietari sunt următoarele: cheltuieli repartizate în funcţie de numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură.

Acestea se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire în luna pentru care se calculează lista de plată şi reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece, caldă şi canalizare; combustibil Preparate pentru reparații comune prepararea apei calde de consum; energia electrică utilizată pentru funcţionarea instalaţiilor comune; colectarea deşeurilor menajere, vidanjare.

Cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spaţiile aflate în proprietate comună, şi anume casa scării, culoare, spălătorii, Preparate pentru reparații comune, subsol, holuri şi altele asemenea, se repartizează proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate sau cum a fost Preparate pentru reparații comune conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Ce este si cum se calculeaza cota-parte indiviza? Cota — parte indiviză este cota-parte de proprietate care îi revine fiecărei proprietăţi individuale din proprietatea comună şi este egală cu raportul dintre suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi totalul suprafeţelor utile ale tuturor proprietăţilor individuale. Cum se repartizeaza cheltuielile cu reparatiile asupra proprietatii comune? Cum se repartizeaza cheltuielile cu repararea terasei intr-o asociatie de proprietari?

Cheltuielile pentru orice tip de reparație nervul durerii articulației șoldului asociație de proprietari, inclusiv a reparației terasei se repartizează pe cota-parte indiviză a fiecarui apartament, cotă parte care se calculează ca raport între suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi totalul suprafeţelor utile ale tuturor proprietăţilor individuale.

Cum se repartizeaza reparatiile pentru repararea fatadei pe o parte a cladirii? Cheltuielile asociaţiei de proprietari privind reparațiile asupra faţadei, indiferent de poziţia faţadei, se repartizează tuturor proprietarilor proporţional cu cota-parte indiviză în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentelor. Cum se poate aplica o taxa pentru detinatorii de animale de casa?

Creşterea unor animale într-un spaţiu comun blocdestinat locuinţelor cetăţenilor, presupune acordul şi respectarea unor reguli ce sunt stabilite de asociaţia de proprietari. Această taxă se poate aplica doar cu aprobarea adunării generale a membrilor asociaţiei de proprietari, consemnată în registrul de procese verbale. În respectiva hotărâre trebuie precizată şi valoarea taxei pe lună, aplicată deţinătorilor de animale. Cum se platesc pierderile intr-o asociatie de proprietari?

În cadrul unei asociaţii de proprietari, pierderile, de natura consumurilor excesive de apă, se repartizează până la minimizarea lor şi eliminarea cauzelor, către toti proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari proporţional cu numărul de persoane. Cum se pot aplica penalizari intr-o asociatie de proprietari? Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată.

Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice. Hotărârea cu privire la sistemul propriu de penalizări se consemnează în registrul de procese-verbale al asociației de proprietari care se păstrează de către președintele asociaţiei și este obligatorie pentru toți proprietarii din clădire. Unui proprietar care are fond de rulment chiar daca ramane cu restanta o luna i se mai aplica penalizare la restanta?

In aceasta situatie nu se mai aplica penalitati pentru luna in curs, incepand cu luna urmatoare in situatia in care proprietarul ramane restant la cheltuielile de intretinere, curg si penalitatile de intarziere. Nu există reglementare legală pentru un sistem propriu de penalizări în vederea constrângerii debitorilor să-şi exercite obligaţia de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile de întreţinere în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare pentru asociaţiile de locatari.

Ce conditii exista si ce aprobari trebuiesc obtinute de la asociatia de proprietari daca un proprietar doreste declararea unui sediu social al unei societati comerciale in apartamentul in care locuieste si daca proprietarul respectiv trebuie sa plateasca ceva in plus la intretinere in aceasta situatie? In situatia in care proprietarul declara doar sediul social fara punct de lucru, trebuie obtinut acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza,pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii si cu avizul comitetului executiv, fara a i se impune alte cheltuieli.

Cum se poate elibera de catre asociatia de proprietari un spatiu comun ocupat abuziv? Conducerea asociatie are obligatia Preparate pentru reparații comune a notifica proprietarul respectiv in vederea eliberarii spatiului comun ocupat abuziv. Cum se procedeaza in situatia in care intr-un apartament are loc o avarie la instalatia comuna a blocului si proprietarul apartamentului respectiv refuza sa permita accesul pentru repararea instalatiei respective?

Într-o Preparate pentru reparații comune de proprietari oricare proprietar este obligat să accepte accesul în spațiul său unui reprezentant al asociației de proprietari atunci când este necesar să se inspecteze, sâ se repare sau să se înlocuiască elemente ale instalațiilor sanitare sau de altă natură din proprietatea comună la care se poate avea acces numai din respectivul spațiu.

Proprietarul care nu respectă această obligație creează prejudicii materiale proprietarilor și asociatiei de proprietari, față de care se impune, de urgență, acțiunea în justiție daca amabil nu s-a putut rezolva problema în cauză. Acțiunea o inițiază fie proprietarul sau proprietarii direct afectați fie conducerea asociației de proprietari dacă este afectată asociația de proprietari.

În final proprietarul respectiv va suporta toate pagubele și prejudiciile materiale creeate proprietarilor direct afectați de avaria respectivă sau asociației de proprietari, inclusiv cheltuielile cu judecata. Care este cea mai buna solutie impotriva restantierilor pentru protejarea intereselor financiare ale asociatiei de proprietari?

Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru. Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.

Cum se poate actiona de catre Preparate pentru reparații comune de proprietari impotriva restantierilor in instanta de judecata pentru recuperarea datoriilor? Prin cerere de chemare in judecata conform dreptului comun sau prin procedura speciala a somatiei de plata. Cum se initiaza executarea silita asupra bunurilor proprietarilor restantieri?

Conform codului de procedura civila. Dupa vanzarea-cumpararea unui apartament noul proprietar in al carui apartament a locuit in continuare fostul proprietar, prin intelegere intre ei, a acumulat datorii la intretinere.

Prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. Administratorii trebuie să prezinte garanţii morale, materiale şi profesionale acceptate de proprietarul clădirii sau de reprezentantul legal al acestuia.

Noul proprietar considera ca nu sunt datoriile lui ci ale fostului proprietar. Cum este legal si corect si cum trebuie sa procedeze asociatia de Preparate pentru reparații comune Asa cum s-a stipulat in contractul de vanzare — cumparare sau eventual in cel de inchiriere.

Browser incompatibil

Spatiul verde, gradina din jurul blocului este in proprietatea asociatiei de proprietari? In sarcina cui este acest spatiu? Spatiul verde, gradina din jurul blocului nu este in proprietatea asociatiei de proprietari ci a autoritatii publice locale, in speta primaria.

CEA MAI BUNA SI CEA MAI SIMPLA RETETA DE NEGRESA - Maria Popescu

Asociatia de proprietari prin personalul angajat nu are nici o obligatie cu privire la intretinerea si administrarea spatiului verde, a gradinii respective.

In mod normal daca primaria nu isi face treaba adica nu isi respecta atributiile pentru care sunt platiti de cetateni, si pentru aceasta situatie, ar trebui sa fie amendati de catre asociatia de proprietari.

Preparate pentru reparații comune dureri articulare clamidiale

Modificarile constructive fata de proiectul initial al cladirii, in apartamente sau pe spatiile comune, se pot face fara autorizatie? Modificările constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale clădirii, cum ar fi: ancorarea de reclame pe pereţi, suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare şi altele asemenea, se vor putea face numai pe baza deciziei comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afectaţi şi, după caz, pe baza unui proiect tehnic întocmit de instituţii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum şi cu autorizaţia pentru Preparate pentru reparații comune de lucrări, eliberate în condiţiile legii.

Cine are obligatia sa repare si sa suporte costurile cu privire la tevile de apa rece si calda aflate, in subsol, dupa contorul de bloc? Reparţiile şi cheltuielile cu reparaţiile la reţelele de alimentare cu apă rece şi caldă a imobilului aflate după contorul de branşament de bloc care este graniţa de proprietate între furnizor şi proprietarii din imobil, instalaţie care este în proprietatea comună a tuturor proprietarilor sunt în sarcina şi se Preparate pentru reparații comune tuturor proprietarilor, indiferent de situaţie debranşat, nedebranşat, cu centrală termică proprie etc.

Preparate pentru reparații comune boli congenitale de țesut conjunctiv

In proprietatea cui este conducta de gaze montata intr-un bloc pentru alimentarea cu gaze a unei centrale termice de apartament si ce pot face ceilalti proprietari care doresc sa se conecteze in viitor la aceasta conducta? A proprietarului care a investit in montarea centralei de apartament, ceilalti proprietari contribuind proportional cu cota —parte Preparate pentru reparații comune valoarea conductei respective.

Firmele de cablu TV, de internet sau de alta natura care utilizeaza proprietatea comuna dintr-un bloc trebuie sa incheie un contract si sa plateasca o chirie catre asociatia de proprietari? Societăţile de cablu TV, de internet sau care prestează orice altă activitate şi care pentru a-şi îndeplini scopul utilizează proprietatea comună dintr-un bloc sunt obligate să încheie un contract de închiriere, de folosință sau de concesiune cu asociația de proprietari contra unei sume negociată cu comitetul executiv reprezentat prin președintele asociației de proprietari.

Cum se repartizeaza intr-o asociatie de proprietari cheltuielile cu incalzirea apartamentelor? Suprafaţa echivalentă termic totală însumează suprafaţa echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire racordate la instalaţia interioară de distribuţie a energiei termice şi cea a tuturor conductelor reţelei interioare de distribuţie şi încălzire.

Lista de plata se semneaza de administrator si de un membru al comisiei de cenzori si se aproba de presedinte prin semnatura si aplicarea stampilei asociatiei, persoanele semnatare certificand si raspunzand de corectitudinea listei de plata. Consumurile inregistrate de aceste contoare pot fi utilizate la repartizarea facturii pe fiecare scara. Diferentele fata de consumul inregistrat de contorul de bransament se repartizeaza fiecarei scari in cote-parti egale, in baza conventiei scrise dintre asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire.

Cum se repartizeaza intr-o asociatie de proprietari cheltuielile cu incalzirea spatiilor comune? Conform HG. Debransarea de la sistemul centralizat de termoficare al cladirii se face cu acordul furnizorului de energie termica?

Conform art.

Preparate pentru reparații comune artroza gradului 1 al mâinilor

Ce conditii trebuie sa indeplineasca fata de asociatia de proprietari un proprietar care doreste sa se debranseze de la instalatia comuna de energie termica a blocului? Să fie la zi cu plata cheltuielilor de întreţinere. De la autoritatea administrativ teritorială.

Ce Preparate pentru reparații comune poate face atunci cand intr-o asociatie de proprietari exista o situatie complicata din toate punctele de vedere: financiar-contabil, juridic sau tehnic fata de care conducerea aleasa de catre proprietari nu ia nici o masura iar administratorul nu respecta legea si lucreaza dupa bunul lor plac afectand proprietarii?

Cine raspunde in solidar, in afara de administrator, pentru prejudiciile create asociatiei de proprietari? Comitetul executiv al asociaţiei. Membrii comitetului executiv alesi azi impreuna cu administratorul nou angajat raspund fata de gestiunea fostului comitet executiv impreuna cu fostul administrator? Care este rolul Primariei si cum se aplica prevederile legale in legatura cu atestarea administratorilor?

Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local. Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari.

Preparate pentru reparații comune miere de dureri de sold

Share this:.