Preparate comune pentru defalcarea. A intervenit o problemă.


preparate comune pentru defalcarea

Lista de plata se semneaza de administrator si de un membru al comisiei de cenzori si se aproba de presedinte prin semnatura si aplicarea stampilei asociatiei, persoanele semnatare certificand si raspunzand de corectitudinea listei de plata.

Consumurile inregistrate de aceste contoare pot fi preparate comune pentru defalcarea la repartizarea facturii pe fiecare scara.

Diferentele fata de consumul inregistrat de contorul de bransament se repartizeaza fiecarei scari in cote-parti egale, in baza conventiei scrise dintre asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire.

preparate comune pentru defalcarea

Consumurile inregistrate de contoarele montate in aval de contorul de bransament nu fac obiectul contractului de furnizare a serviciului si nu determina obligatii ale asociatiei de proprietari catre furnizorul serviciului respectiv. Dupa aceasta repartizare, pentru lista de plata aferenta fiecarei scari sau fiecarui tronson de cladire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament si spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta se face conform prevederilor art.

IEPURE LA TUCI / BUCATAR DE WEEKEND M.T.

Valoarea consumului de gaze naturale, in lipsa unui contor care sa inregistreze acest consum, pentru prepararea apei calde se determina pe baza unor bareme stabilite potrivit legislatiei in vigoare. Modul de repartizare a preparate comune pentru defalcarea cheltuieli se stabileste printr-o conventie aprobata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

preparate comune pentru defalcarea

Numarul acestora se stabileste de detinatorul spatiului si se certifica de comitetul executiv al asociatiei de proprietari. Acest numar se utilizeaza pentru calculul cheltuielilor pe persoana aferente spatiului respectiv.

preparate comune pentru defalcarea

In toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de la plata contributiei la cheltuielile comune. Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar este inscrisa in acordul de asociere.

  • Articulații pe degetul mare
  • Criteriul de repartizare prevazut la alineatul precedent se aplica si in ca zul cheltuielilor pentru canalizare.
  • Edem lângă cot
  • Medicament pentru reparația articulațiilor și ligamentelor

Modificarile asupra cotei-parti indivize se consemneaza in acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta. Valoarea contractului se negociaza intre parti.

preparate comune pentru defalcarea

Coeficientul se calculeaza conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pe baza unui studiu de specialitate.